-------------------
Cart
⭐️Gratis levering vanaf 100€ ⭐️

Een vraag?

+33 9 7157 4340

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

Teruggavebeleid

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u, of een andere derde dan de
vervoerder en door u aangewezen, fysiek bezit neemt van het laatste goed.

Uitoefening van het herroepingsrecht

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een nietigverklaring op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen
dubbelzinnigheid (bijvoorbeeld brief verzonden per post of elektronische post) per post naar het adres Coco & Minou, 4 Rue Juliette Nevouet, 60000 Goincourt, Beauvais, Frankrijk. Per e-mail op coco.and.minou@gmail.com.
U kunt de sjabloon gebruiken herroepingsformulier maar het is niet verplicht.
Om de herroepingstermijn in acht te nemen, is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Gevolgen van het herroepingsrecht

U moet de goederen zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan veertien dagen nadat u uw beslissing aan Coco & Minou, Rue Juliette Nevouet 4, 60000 Goincourt, Beauvais, Frankrijk, retourneren of retourneren. intrekking van dit contract.
Deze termijn wordt geacht te zijn vervuld als u de goederen retourneert voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.
In het geval dat u zich uit dit contract terugtrekt, vergoeden wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u, indien van toepassing, een methode van levering anders dan de door ons aangeboden goedkopere methode van standaardlevering) zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag dat wij op de hoogte zijn gebracht van uw besluit om u uit dit contract te herroepen.
We zullen de terugbetaling verwerken met dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk akkoord gaat met een andere methode; deze vergoeding maakt in ieder geval voor u geen kosten.
We kunnen de terugbetaling uitstellen totdat we het artikel hebben ontvangen of totdat u het bewijs van verzending van het artikel heeft overlegd, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de woning die het gevolg is van andere handelingen dan die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze woning vast te stellen.

Uitzondering op het herroepingsrecht

De uitoefening van het herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende overeenkomsten:
- overeenkomsten voor de levering van goederen die zijn gemaakt volgens de specificaties van de consument of die duidelijk gepersonaliseerd zijn;
- overeenkomsten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of aflopen;
- overeenkomsten voor de levering van goederen waarvan de verzegeling door de consument na levering is verbroken en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden;
- overeenkomsten voor de levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk met andere zaken zijn vermengd;
- overeenkomsten voor de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de beroepsbeoefenaar geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen


Staat van het product

We raden u aan de producten in de originele verpakking aan ons te retourneren.
Geretourneerde producten dienen in hun originele staat (exclusief verpakking) en in hun geheel (productlabel, accessoires, hoes etc.) te worden geretourneerd. De producten (exclusief verpakking) moeten intact zijn, in perfecte staat voor wederverkoop, in perfect schone staat, ze mogen niet gewassen zijn of enige beschadiging hebben ondergaan. Elk beschadigd en / of onvolledig product wordt niet terugbetaald. 
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de woning die het gevolg is van andere handelingen dan die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze woning vast te stellen.

Restitutie van retouren

Coco & Minou zal de Klant terugbetalen uiterlijk 14 dagen vanaf de datum waarop zij op de hoogte is gebracht van de beslissing van de Klant om zich terug te trekken. Coco & Minou mag de terugbetaling echter uitstellen totdat de producten zijn hersteld of totdat de klant het bewijs van verzending van deze producten heeft geleverd, de gekozen datum is de datum van de eerste van deze feiten. Als de klant dit bedrag in de vorm van een inkooporder wil behouden om het te gebruiken als aftrekpost voor een toekomstige bestelling, moet hij de klantenservice op de hoogte stellen bij het aanvragen van een retourzending. De initiële verzendkosten van de bestelling worden alleen aan de klant terugbetaald als de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Wanneer een bestelling wordt geplaatst met een kortingsbon, wordt de waarde van de kortingsbon afgetrokken van het bedrag van de tegoedbon of de terugbetaling naar rato van het aantal bestelde artikelen.

Toegevoegd aan winkelwagen!
⭐️ Gratis levering vanaf 100 € ️  Gratis levering in relaispunt vanaf 45€
Bekijk hier onze tarieven
🎄 Tot het einde van het jaar kunnen onze levertijden verlengd worden: Meer info hier Gratis verzending vanaf $ x ⭐️Gratis levering vanaf 100€ ⭐️ You Have Achieved Free Shipping Gratis thuisbezorgd vanaf XX Je krijgt gratis thuisbezorgd!