-------------------
Cart
⭐️Gratis levering vanaf 100€ ⭐️

Een vraag?

+33 9 7157 4340

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

Verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die bij Coco & Minou worden geplaatst voor alle artikelen en diensten die op de site www.cocoandminou.com worden aangeboden door niet-commerciële individuen (hierna "de Klant ").

Bijgevolg is het feit dat iemand een product bestelt dat te koop wordt aangeboden op de website van www.cocoandminou.com impliceert de volledige en volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, die de Klant erkent gelezen te hebben alvorens te bestellen. Coco & Minou behoudt zich het recht voor om de algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. 

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door de vennootschap:

Coco & Minou, individuele zaken

Geregistreerd bij de Kamer van Ambachten en Ambachten in Beauvais onder nummer 882425416 00014

Het hoofdkantoor is gevestigd op 4 Rue Juliette Nevouet, 60000 Goincourt, Frankrijk

Hierna "Coco & Minou" genoemd en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wil doen via de online winkel "www.cocoandminou.com", hierna "de klant" genoemd.

ARTIKEL 1. INTEGRALITEIT

Deze algemene voorwaarden drukken alle verplichtingen van partijen uit. In die zin wordt de Klant geacht zonder voorbehoud alle bepalingen voorzien in deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden. Coco & Minou, van haar kant, verbindt zich ertoe haar rol als wederverkoper te respecteren in het kader van de genoemde voorwaarden.

ARTIKEL 2. DOEL

Het doel van deze algemene voorwaarden is om de rechten en plichten van de partijen te omschrijven in het kader van de online verkoop van goederen en diensten aangeboden door Coco & Minou aan de Klant, van bestelling tot levering, inclusief betaling en gebruik van door Coco & Minou ter beschikking gestelde diensten.

ARTIKEL 3. TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden regelen de internetverkoop van producten op de dag dat de bestelling door de klant wordt geplaatst. 

ARTIKEL 4. BESTELLING

4.1. Mogelijkheid om te contracteren

Elke Klant van Coco & Minou verklaart volledige rechtsbevoegdheid te hebben, waardoor hij zich kan engageren onder deze algemene verkoopvoorwaarden. Coco & Minou behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant met wie er tijdens de verwerking van een bestelling een geschil is of verschijnt, te annuleren en te weigeren, in het bijzonder een geschil met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

4.2. Aanvaarding van de voorwaarden door de klant

Door een of meer producten op de site te kopen, erkent de klant door deze handeling dat hij deze voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard, die alleen in twijfel kunnen worden getrokken in de gevallen die in deze voorwaarden volledig zijn voorzien onder de paragraaf "herroepingsrecht". .

4.3. Bestellen

Op de site www.cocoandminou.com bestaat het bestelproces uit zes opeenvolgende stappen:
1. De klant moet de product (en) selecteren die hij wil kopen.
2. De klant moet zijn winkelwagen valideren.
3. De klant controleert de geselecteerde producten met de kleur- en maatopties en geeft de gevraagde hoeveelheden aan.
4. De bestelling kan alleen op de site worden geregistreerd als de Klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd, hetzij door zijn e-mailadres en zijn persoonlijk wachtwoord in te voeren, hetzij door alle voor de registratie gevraagde informatie te vermelden. online.
5. De Klant dient duidelijk de gegevens aan te geven die nodig zijn voor de levering, dit betreft in het bijzonder het exacte afleveradres en eventuele toegankelijkheidsbeperkingen (gebouw, verdieping, digitale code, etc.).
6. De klant kiest de betaalmethode om zijn bestelling te betalen op de beveiligde interface, die het verkoopcontract dat hem met Coco & Minou verbindt, definitief zal formaliseren.
Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijving van de producten die te koop worden aangeboden. Het online invoeren, op het formulier van een van onze betalingspartners, van het bankkaartnummer en de definitieve validatie van de bestelling door de Klant vormen het bewijs van de bestelling en de te betalen bedragen voor de bestelde producten.

4.4. Order bevestiging

Er wordt automatisch een e-mail naar de klant gestuurd om zijn bestelling te bevestigen, op voorwaarde dat het e-mailadres dat op het registratieformulier wordt vermeld correct is.

4.5. Bewijs van de transactie

De geautomatiseerde registers, bewaard in de computersystemen van Coco & Minou onder redelijke beveiligingsvoorwaarden, zullen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. Coco & Minou ontvangt, bewaart, registreert of verzendt nooit enig deel van de bankgegevens van haar klanten. Alle bankgegevens worden rechtstreeks verwerkt door haar gespecialiseerde partners (Mollie, Paypal, Caisse d'Epargne). De archivering van inkooporders en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden geproduceerd.

4.6. Order volgen

De klant kan de status van zijn bestelling volgen door de rubriek "Mijn account" op de site www.cocoandminou.com te raadplegen. Voor elke vraag met betrekking tot de opvolging van zijn bestelling kan de Klant contact opnemen met de Klantenservice van Coco & Minou: coco.and.minou@gmail.com  of op 0033 6 6886 2234 van maandag tot en met vrijdag met uitzondering van feestdagen, van 9u tot 16u.

ARTIKEL 5: PRODUCTINFORMATIE

5.1. Producteigenschappen

In overeenstemming met artikel L. 111-1 van de consumentencode kan de klant, voorafgaand aan zijn bestelling, op de site www.cocoandminou.com de essentiële kenmerken van het / de product (en) lezen. willen bestellen. De Klant kan een of meer producten kiezen uit de verschillende categorieën die op de site www.cocoandminou.com worden aangeboden. De essentiële kenmerken van elk product worden op de meest leesbare en begrijpelijke manier gecommuniceerd, rekening houdend met de aard van het product en het communicatiemedium dat voor de presentatie wordt gebruikt. Het is echter mogelijk dat de beleving van het product (en) niet volledig overeenkomt met de producten. Coco & Minou is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade als gevolg van deze voorwaarden, met inbegrip van in het bijzonder bedrijfsschade, gederfde winst, verlies van geluk, schade of kosten, die zouden kunnen ontstaan door het kopen van de producten. Coco & Minou kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies van gegevens, bestanden of schade gedefinieerd in de vorige paragraaf.

5.2. Product beschikbaarheid

Het bedrijf Coco & Minou verbindt zich ertoe om ontvangen bestellingen alleen te honoreren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden van de producten. Bij gebreke van beschikbaarheid van het / de product (en), verbindt Coco & Minou zich ertoe de Klant zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Coco & Minou kan het assortiment van producten dat te koop wordt aangeboden op haar website www.cocoandminou.com wijzigen. De beschikbaarheid kan binnen dezelfde dag variëren, afhankelijk van het verkoopniveau. Coco & Minou werkt de beschikbaarheid zeer regelmatig bij, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de voorraad niet meer dezelfde is als aangegeven. Indien Coco & Minou een besteld product niet bij haar leveranciers kan krijgen, zal zij de Klant per e-mail of telefonisch op de hoogte stellen van de verwachte vertraging of van de volledige onbeschikbaarheid. De Klant kan dan om terugbetaling van de betaalde bedragen verzoeken, zonder uitstel en uiterlijk binnen veertien dagen. Er kan geen annuleringsvergoeding worden gevraagd, behalve de volledige terugbetaling van de genoemde Bestelling, tenzij de niet-uitvoering van het contract te wijten is aan Coco & Minou. Coco & Minou kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering van het gesloten contract indien dit te wijten is aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde partij bij het contract of aan een geval van overmacht.

ARTIKEL 6: PRIJS

De verkoopprijzen van de aangegeven producten zijn uitgedrukt in euro's en zijn inclusief alle belastingen (BTW). De verkoopprijzen van de producten zijn deze die van kracht zijn op de datum van verzending van de validatie van de bestelling door de klant. De verkoopprijzen van de producten kunnen op elk moment door de firma Coco & Minou worden gewijzigd. De prijzen zijn exclusief bezorgkosten, die onder de verantwoordelijkheid van de klant vallen en die worden gefactureerd naast de prijs van de gekochte producten volgens het bedrag van de bestelling. De bezorgkosten zullen worden aangegeven vóór de definitieve validatie van de bestelling door de klant. De prijzen houden ook geen rekening met eventuele promotionele aanbiedingen en persoonlijke kortingen, aangegeven vóór de definitieve validatie van de bestelling. De prijzen zijn inclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw) die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging van het toepasselijke tarief wordt automatisch weerspiegeld in de prijs van de producten die door het bedrijf Coco & Minou worden verkocht op de site www.cocoandminou.com.
De prijzen kunnen echter niet worden gewijzigd nadat de bestelling van de klant is geplaatst. Als bovendien een of meer belastingen of bijdragen, in het bijzonder milieubelastingen, zouden worden gecreëerd of gewijzigd, naar boven of naar beneden, kan deze wijziging worden weerspiegeld in de verkoopprijs van producten die door Coco & Minou op haar site worden verkocht. www.cocoandminou.com.

ARTIKEL 7. HERROEPING EN RETOUR

7.1. Standaard producten

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L121-20 van de consumentencode heeft de klant een herroepingstermijn van 14 werkdagen vanaf de levering van de bestelling. Om dit te doen, stuurt u het (de) product (en) nieuw (en) en ongebruikt (en) in hun originele verpakking en vergezeld van het product (en) terug naar Coco & Minou via onze diensten. factuur.

In overeenstemming met artikel L. 121-20-1 van de consumentenwet, zullen we in geval van herroeping alle betaalde bedragen terugbetalen (inclusief transportkosten), waarbij de kosten voor het terugzenden van de goederen voor rekening van de klant zijn.

De producten moeten naar ons worden geretourneerd volgens de verzendmethode waarin we ze naar u hebben verzonden, in nieuwstaat, met alle accessoires in hun originele verpakking. Het zal nodig zijn om voor de verpakking te zorgen, omdat een beschadigd aankomend product niet door onze diensten kan worden ondersteund. De terugbetaling van de prijs van de producten zal gebeuren via overschrijving binnen een termijn van maximaal 30 dagen na ontvangst van het pakket door Coco & Minou.

7.2 - Aangepaste producten en bestellingen

Coco & Minou biedt maatwerk van producten op maat. 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L 121-20-2 van de Franse consumentenwet, heeft de klant niet de mogelijkheid om zich na zijn bestelling te herroepen, voor zover de producten die op de site worden aangeboden en besteld zijn gemaakt volgens Klantspecificaties en zijn duidelijk gepersonaliseerd. De consument wordt er dan ook op gewezen dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op de verkoop van gepersonaliseerde producten op zijn verzoek.

Coco & Minou behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren na haalbaarheids- en consistentiecontroles volgens prijs en artikel. 

7.3. - Verkoopproducten

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L 121-20-2 van de Franse consumentenwet, heeft de klant niet de mogelijkheid om zich na zijn bestelling te herroepen, voor zover de aangeboden producten te koop zijn en niet tegen de prijs normaal.

De aangeboden producten worden niet geretourneerd of geruild.

ARTIKEL 8: BETALING

Volledige betaling dient te geschieden bij het plaatsen van een bestelling door de klant. De betaalde bedragen kunnen in geen geval als aanbetaling of aanbetaling worden beschouwd. De Klant kan zijn bestelling online betalen met kredietkaart: Bankcontact, Ideal, Visa en Mastercard of via Paypal. De Klant garandeert Coco & Minou dat hij de nodige autorisaties heeft om de betaalmethode te gebruiken die hij voor zijn bestelling heeft gekozen, bij het valideren van zijn bestelformulier. Het bedrijf Coco & Minou behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een bestelling en / of elke levering, ongeacht de aard en het niveau van uitvoering, op te schorten of te annuleren in geval van betalingsachterstand of gedeeltelijke betaling van enig bedrag. die verschuldigd zou zijn door de Klant in geval van een betalingsgeschil tijdens de administratie, in geval van een betalingsincident, of in geval van fraude of poging tot fraude met betrekking tot het gebruik van de site www.cocoandminou.com.
Coco & Minou behoudt zich het recht voor om de Klant om ondersteunende documenten te vragen alvorens een bestelling te bevestigen. In feite kan Coco & Minou, als onderdeel van een orderverificatieprocedure, de Klant vragen om een reeks ondersteunende documenten per e-mail, post of fax te sturen. De bestelling wordt dan pas gevalideerd na ontvangst en verificatie van de verzonden elementen. Bij gebreke van ontvangst binnen 15 dagen na het plaatsen van de bestelling, wordt deze geacht automatisch te zijn geannuleerd. De Klant kan in alle rust zijn aankopen doen; Coco & Minou verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens die online worden verzonden, met name bankgegevens, via haar betalingspartners te waarborgen. De site maakt gebruik van een veilige SSL-betalingsmethode (Secure Socket Layer) waarmee de bankgegevens kunnen worden gecodeerd wanneer deze via het netwerk worden verzonden. De klant kan zien dat de verzending is versleuteld door software zodra het hangslotsymbool in zijn browser verschijnt. De transactie wordt gedaan via Mollie of Paypal, die alleen de bankgegevens hebben die op het moment van betaling op de site staan.

ARTIKEL 9: LEVERING

9.1. Bezorgzones


Coco & Minou levert aan de volgende landen van de Europese Unie:
Frankrijk en Monaco, Duitsland, Luxemburg, Nederland, België, Spanje (exclusief Balearen), Italië, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Hongarije, Portugal, Bulgarije, Estland, Finland, Griekenland, Litouwen, Letland, Tsjechië, Slowakije, Slovenië en Zweden (met uitzondering van specifieke gebieden die belastingvrije verkoop vereisen, met name overzeese departementen en territoria).

Levering buiten de EU kan worden gedaan nadat u per e-mail contact heeft opgenomen met onze klantenservice.

Voor meer informatie over levering kan de klant contact opnemen met de klantenservice op +33 6 6886 2234 van maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen, van 9.00 uur tot 16.00 uur).

9.2. Leverings voorwaarden

De producten worden geleverd op het adres dat door de klant op het bestelformulier is aangegeven. De Klant dient de volledigheid en conformiteit te verifiëren van de informatie die hij aan Coco & Minou verstrekt. Coco & Minou kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten in de gegevensinvoer en de gevolgen in termen van vertraging of leveringsfouten. In dit verband zijn alle kosten die worden gemaakt voor het terugzenden van de bestelling volledig voor rekening van de Klant. Coco & Minou kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de levering indien deze te wijten zijn aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde partij bij het contract of aan overmacht.

9.3. Tijd om te bezorgen

Voor elke bestelling die online wordt geplaatst via de site www.cocoandminou.com en bevestigd op de site www.cocoandminou.com, zal de voorbereiding van de bestelling plaatsvinden binnen vijf werkdagen, zolang de voorraad strekt. Er wordt een e-mail naar de Klant gestuurd op het moment van verzending van de Producten, op voorwaarde dat het e-mailadres dat op het registratieformulier wordt vermeld geen fout bevat. Na ontvangst van deze e-mail kan de Klant rekening houden met de vertragingen van de hieronder aangekondigde vervoerders. Levertijden zijn afhankelijk van het volume van de bestelling en het land van herkomst.

In geval van een leveringstermijn van meer dan 7 dagen in vergelijking met de leveringsdatum die op de site is aangegeven in overeenstemming met de vervoerswijze die is gekozen bij het plaatsen van de bestelling en behalve in geval van overmacht, kan de Klant om annulering verzoeken en de terugbetaling van zijn bestelling en zal binnen 14 dagen worden terugbetaald.
Bovendien informeert Coco & Minou haar klanten dat deze levertijden exclusief zon- en feestdagen zijn. In het geval van een bestelling die een of meer niet-beschikbare producten bevat, evenals een of meer beschikbare producten, verzendt Coco & Minou alleen de beschikbare producten van de bestelling en gaat over tot annulering en dus tot terugbetaling van de niet-beschikbare producten. De dienst zal dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met de Klant.

9.4. Conditionering

De producten worden zo verpakt dat ze voldoen aan de huidige transportnormen en dat de producten tijdens de levering optimaal worden beschermd. De klant wordt gevraagd om dezelfde normen te respecteren bij het retourneren van een product. Elke schade die bij het retourneren aan een product wordt geconstateerd als gevolg van een probleem met het verpakkingsniveau dat niet wordt gerespecteerd, kan resulteren in een gedeeltelijke terugbetaling of niet-terugbetaling van het product in geval van onmogelijkheid tot wederverkoop zoals het is of in geval van verergering van het probleem. techniek aangegeven.

9.5. Verantwoordelijkheid van de klant voor het controleren van de pakketten bij ontvangst

Coco & Minou herinnert eraan dat het de verantwoordelijkheid van de klant is om zijn pakketten bij ontvangst te inspecteren en elke anomalie te melden (schade, schade aan het pakket, product ontbreekt op de leveringsbon, kapotte producten, leveringsdatum niet in overeenstemming met normale levertijden, referentiefout, etc.) aan Coco & Minou, binnen drie werkdagen. In het geval dat dergelijke kennisgevingen niet onder de aandacht van Coco & Minou zijn gebracht, wordt het product geacht te zijn aanvaard door de Klant en kan het niet het voorwerp uitmaken van een geschil over de levering ervan.

Om geschillen of problemen met vergoedingsaanvragen te voorkomen, raadt Coco & Minou haar klanten aan om foto's te maken van het / de geleverde pakket (en) op het moment van levering. Op het moment van levering, eventuele schade aan de verpakking of enig ander duidelijk probleem op de verpakking, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om handgeschreven, nauwkeurige en gedateerde reserveringen te maken alvorens de leveringsbon (vrachtbrief) te ondertekenen. 

9.6. Vertragingen in de levering gekoppeld aan de vervoerder

In het geval van een late levering in vergelijking met de deadlines die door de vervoerders zijn aangekondigd, stelt Coco & Minou in eerste instantie voor om contact op te nemen met de klantenservice via e-mail op het adres coco.and.minou@gmail.com of telefonisch op +33 6 6886 2234 van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen, van 9.00 uur tot 16.00 uur, om een geschil of onderzoeksdossier te openen om naar het pakket te zoeken. De klant moet het verlies aangeven binnen 60 werkdagen vanaf de datum die is aangegeven voor de levering van de bestelling. Als het pakket wordt gevonden, wordt het onmiddellijk doorgestuurd naar het huis van de klant. Als het pakket aan het einde van het onderzoek niet wordt gevonden, vraagt de klant om terugbetaling van het betaalde bedrag. 

ARTIKEL 10. MEUBILAIR

10.1. Toegankelijkheid 

Het is aan de klant om bij het plaatsen van de bestelling te specificeren: 
Bereikbaarheid van de vervoerder. Geef aan of de toegang moeilijk is (voetgangersstraat, paden, enz.) 
Bereikbaarheid van de kinderkamer (lift, voldoende brede trap, etc.)

Let op: bedden, ladekasten en ladekasten zijn omvangrijk. De klant zal kennis nemen van de details van de volumes en gewichten, hetzij in de productfiche van het artikel, hetzij met de klantenservice per e-mail: coco.and.minou@gmail.com of telefonisch: +33 6 6886 2234. Het is eigendom van de klant. controleer of deze items in een lift passen of de trap op kunnen gaan. Anders moet de klant op eigen kosten zorgen voor een externe vrachtlift of voor de terugkeer van de goederen naar het magazijn.

10.2. Leverings voorwaarden 

De meubelen worden geleverd op de plaats die door de klant op de bestelling is aangegeven

Levering vindt plaats bij de klant op de plaats en datum die met de vervoerder zijn overeengekomen 
Als de klant het meubilair niet kan ontvangen op de datum die eerder is afgesproken met de vervoerder, moet hij een nieuwe levering aanvragen bij de klantenservice via e-mail: coco.and.minou@gmail.com of telefonisch op + 33 6 6886 2234. Coco & Minou verbindt zich ertoe de levering van meubelen aan de Klant zo snel mogelijk te honoreren. Levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van levertijden kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, opschorting of annulering van de bestelling door de Klant. 
Als het door de vervoerder voorgestelde schema niet bij de klant past, wordt de afspraak zonder schade naar een latere datum uitgesteld.

10.3. receptie 

De door de vervoerder afgegeven afleveringsbon (vrachtbrief), gedateerd en ondertekend door de Klant bij levering van de producten, geldt als bewijs van transport en levering.

In geval van schade, schokken, geheel of gedeeltelijk verlies, of enig ander duidelijk probleem met de verpakking, is het de verantwoordelijkheid van de klant om handgeschreven, nauwkeurige en gedateerde reserveringen te maken alvorens de leveringsbon (vrachtbrief ). 
Hij heeft een periode van 24 uur vanaf de levering om de klantenservice op de hoogte te stellen via e-mail: coco.and.minou@gmail.com of per telefoon: +33 6 6886 2234 voor elk probleem dat hierboven wordt vermeld. 

Door deze voorzorgsmaatregel kunt u, indien nodig, profiteren van de transportverzekering die wij afsluiten. Schrijf nooit "onder voorbehoud van uitpakken", deze vermelding heeft geen waarde, het impliceert integendeel dat de pakketten in goede staat zijn ontvangen. Het protest moet worden ingediend op de dag van levering van de goederen in aanwezigheid van de bezorger (die u kan helpen bij het uitpakken van de bestelling) en die samen met u de toestand ervan zal nagaan.

Na het uitpakken van de producten is de Klant verplicht de staat van de geleverde producten te controleren. Hij heeft een periode van 48 uur vanaf de levering om de klantenservice op de hoogte te stellen van elke non-conformiteit of kennelijk defect in de geleverde producten.

Na deze periode worden de producten conform verklaard en vrij van zichtbare gebreken. 
Na deze periode is elke omruiling de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. 

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om in de vorm van foto ('s) elke rechtvaardiging te verstrekken met betrekking tot de realiteit van de geconstateerde gebreken of schade.

De Klant zal zich ervan onthouden om zelf tussenbeide te komen of een derde partij in te schakelen om dit te verhelpen. 
In geval van niet-conformiteit of een bewezen duidelijk gebrek, verbindt Coco & Minou zich ertoe de niet-conforme levering te vervangen. In geen geval kan enige schadevergoeding worden geëist. Er wordt gespecificeerd dat voor elk meubelstuk de afwerking kan verschillen, en met name de kleur. Tinten maken deel uit van de identiteit van het product en worden als normaal en acceptabel beschouwd. Ze vormen geen geldige reden voor omruiling of terugbetaling. 

10.4. Overmacht

Geen van de delen van deze algemene verkoopvoorwaarden kan verantwoordelijk worden gehouden voor de vertraging of het niet nakomen van een van zijn verplichtingen hieronder. Als deze vertraging of mislukking het directe of indirecte gevolg is van een geval van overmacht, zoals - ter indicatie maar niet beperkt tot:

- Het optreden van een natuurramp (aardbeving, storm, brand, overstroming, enz.),

- een gewapend conflict (oorlog, onlusten, enz.),

- Een arbeidsconflict, een verplicht verbod van de overheid (invoerverbod ...),

- Een verstoring van het transport en / of de aanvoer van Grondstoffen of een bedrijfsongeval (machinestoring, explosie, etc.)

Dat wil zeggen het plaatsvinden van een gebeurtenis die de partij die het onderging niet had kunnen voorzien, die onafhankelijk zal zijn van haar wil en die ze ondanks haar toewijding en inspanningen niet zal kunnen overwinnen om het te weerstaan.

ARTIKEL 11: HERROEPINGS- EN RETOURRECHT

De Klant heeft een termijn van veertien dagen om zich terug te trekken uit de verkoop, zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen of andere kosten te dragen dan die voorzien in dit artikel.

De herroepingstermijn begint aan het begin van het eerste uur van de eerste dag die volgt:   

- de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het product fysiek in bezit neemt;  

- (in geval van een bestelling van meerdere afzonderlijk geleverde producten) de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het laatste product fysiek in bezit neemt;

- (bij bestelling van een product in meerdere partijen of stuks) de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de laatste batch of het laatste stuk fysiek in bezit neemt.

De herroepingstermijn eindigt aan het einde van het laatste uur van de laatste dag van de periode. Als de deadline verstrijkt op een zaterdag, zondag of een feestdag, wordt deze verlengd tot de volgende werkdag.

De Klant oefent zijn herroepingsrecht uit door Coco & Minou op de hoogte te brengen van zijn beslissing tot herroeping door het te sturen naar het postadres van Coco & Minou, de contactpagina of naar het e-mailadres coco.and.minou @ gmail.com, waarbij hij zijn bereidheid tot intrekking uitdrukt. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht per e-mail, naar het e-mailadres van de klantenservice van Coco & Minou, wordt onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping op een duurzame drager verzonden.

De bewijslast voor de uitoefening van het herroepingsrecht weegt op de Klant. 

11.1. Modaliteiten

  • Voor leveringen op het vasteland van Frankrijk:

Retourkosten zijn gratis. Retourzendingen moeten worden aangegeven in het klantengedeelte op de site, in het gedeelte "Mijn bestellingen". Een e-mail met het Colissimo-retourformulier wordt per e-mail naar de klant gestuurd. Een deel van deze bon moet op het retourpakket worden geplakt, het andere deel moet door de klant worden bewaard als bewijs van aanbetaling, waardoor hij een vergoeding krijgt voor de producten tot hun reële marktwaarde in geval van diefstal of verlies van deze grondstof.

  • Voor leveringen buiten het vasteland van Frankrijk:

Coco & Minou raadt de Klant aan om zijn producten door Colissimo te retourneren met een aanbeveling of aanvullende verzekering voor de marktwaarde van de producten, die hem een vergoeding voor de producten garandeert tot aan hun reële marktwaarde. in geval van diefstal of verlies van dergelijke goederen. In alle gevallen geschiedt de retourzending op risico van de Klant. Daarnaast is het aan de klant om een eventueel retourbewijs te bewaren.
Bovendien herinnert Coco & Minou de klant eraan dat er geen restitutie kan plaatsvinden voordat hij eerder de conformiteit van de staat van het artikel / de artikelen waarop dit verzoek betrekking heeft, heeft ontvangen en gecontroleerd (zie de voorwaarden uiteengezet). hieronder).

11.2. Staat van het product

Geretourneerde producten moeten in hun originele staat en in hun geheel worden geretourneerd (productlabel, accessoires, hoes, etc.). De producten moeten intact zijn, in perfecte staat voor wederverkoop, in een perfecte staat van netheid, ze mogen niet gedragen of gebruikt zijn en mogen geen enkele verslechtering hebben ondergaan. Elk beschadigd, onvolledig product wordt niet terugbetaald.

11.3. Restitutie van retouren

Coco & Minou zal de Klant terugbetalen uiterlijk 30 dagen vanaf de datum waarop zij op de hoogte is gebracht van de beslissing van de Klant om zich terug te trekken. Coco & Minou mag de terugbetaling echter uitstellen totdat de producten zijn hersteld of totdat de klant het bewijs van verzending van deze producten heeft geleverd, de gekozen datum is de datum van de eerste van deze feiten. Als de klant dit bedrag in de vorm van een inkooporder wil behouden om het te gebruiken als aftrekpost voor een toekomstige bestelling, moet hij de klantenservice op de hoogte stellen bij het aanvragen van een retourzending. De initiële verzendkosten van de bestelling worden alleen aan de klant terugbetaald als de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Wanneer een bestelling wordt geplaatst met een kortingsbon, wordt de waarde van de kortingsbon afgetrokken van het bedrag van de tegoedbon of de terugbetaling naar rato van het aantal bestelde artikelen.

ARTIKEL 12: GARANTIES

Overeenkomstig artikel 4 van decreet nr. 78-464 van 24 maart 1978, kunnen de bepalingen hiervan de klant niet de wettelijke garantie ontnemen die de professionele verkoper verplicht om hem te garanderen tegen alle gevolgen van verborgen gebreken van het verkochte goed. . Deze clausule is alleen van toepassing in het kader van volledige betaling van de bestelling. De klant wordt er uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht dat Coco & Minou niet de producent is van de producten die op de website www.cocoandminou.com worden gepresenteerd, in de zin van wet nr. 98-389 van 19 mei 1998 en met betrekking tot de aansprakelijkheid van de defecte producten gemaakt. Bijgevolg kan in het geval van schade aan een persoon of aan een goed door een defect van het product, alleen de verantwoordelijkheid van de producent van dit product door de Klant worden gezocht, op basis van de informatie die op de verpakking van dat product staat. Bovendien herinnert het bedrijf eraan dat de producten, diensten en informatie die Coco & Minou aanbiedt op geen enkele manier de constante waakzaamheid van volwassenen vervangen. De verantwoordelijkheid van Coco & Minou kan niet worden aangegaan in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij de lokale autoriteiten na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de producten of diensten die u wilt bestellen te importeren of te gebruiken.

ARTIKEL 13: VERANTWOORDELIJKHEID

De aangeboden producten voldoen aan de huidige Franse wetgeving en normen die van toepassing zijn in Frankrijk. De verantwoordelijkheid van Coco & Minou kan niet worden aangevoerd in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij de lokale autoriteiten na te gaan of de producten die u wilt bestellen, geïmporteerd of gebruikt kunnen worden. Coco & Minou kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de ongemakken en schade verbonden aan het gebruik van het internetnetwerk, zoals een onderbreking van de dienst, de aanwezigheid van computervirussen of externe inbraken en meer algemeen alle gevallen die als overmacht of feit worden gekwalificeerd. derden door de rechtbanken. Hypertekstkoppelingen kunnen verwijzen naar andere sites dan de site www.cocoandminou.com. Coco & Minou wijst alle aansprakelijkheid af in het geval dat de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. Coco & Minou kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit de aankoop van de producten. Evenzo kan de verantwoordelijkheid van Coco & Minou op grond van de verplichtingen van deze algemene verkoopvoorwaarden niet worden uitgeoefend in geval van overmacht zoals gedefinieerd door de Franse rechtbanken.

ARTIKEL 14: OVERMACHT

Geen van de partijen zal zijn contractuele verplichtingen zijn nagekomen, voor zover de uitvoering ervan wordt vertraagd, belemmerd of verhinderd door een toevallige gebeurtenis of overmacht. Worden beschouwd als een toevallige gebeurtenis of overmacht, alle onweerstaanbare feiten of omstandigheden, buiten de partijen, onvoorzienbaar, onvermijdelijk, onafhankelijk van de wil van de partijen en die niet door de partijen kunnen worden voorkomen, ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen. De partij die door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, stelt de ander binnen tien werkdagen na de datum waarop zij kennis krijgt, op de hoogte. De twee partijen zullen dan binnen een maand, tenzij dit door overmacht niet mogelijk is, samenkomen om de impact van de gebeurtenis te onderzoeken en overeenstemming te bereiken over de voorwaarden waaronder de uitvoering van het contract zal worden voortgezet.

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle gegevens van welke aard dan ook, en in het bijzonder teksten, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, illustraties, audio- of videoclips, merken, software, enz. Inclusief de onderliggende technologieën die worden gebruikt, verschijnen op de site www. cocoandminou.com, zijn noodzakelijkerwijs beschermd door auteursrecht, merkenrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten. Als zodanig en in overeenstemming met de bepalingen van de Intellectual Property Code, is enkel gebruik voor privégebruik toegestaan, onder voorbehoud van andere of zelfs meer beperkende bepalingen van de Intellectual Property Code. De Gebruiker verbindt zich ertoe om onder deze voorwaarden geen tekst, titel, toepassing, software, logo, merk, informatie of illustratie te reproduceren, samen te vatten, te wijzigen, te wijzigen of te herdistribueren, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Coco & Minou, voor een gebruik anders dan strikt privé, wat elke vertegenwoordiging voor professionele doeleinden of voor massaheruitzending uitsluit. Evenzo verbindt de Gebruiker zich ertoe om de site niet geheel of gedeeltelijk naar een andere site of een intern bedrijfsnetwerk te kopiëren. Elk ander gebruik vormt een inbreuk en is strafbaar onder Intellectueel Eigendom zonder voorafgaande toestemming van Coco & Minou. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de Coco & Minou-catalogus is ten strengste verboden. Elke creatie van een hypertekstlink van een website naar de site www.cocoandminou.com moet uitdrukkelijk worden goedgekeurd door Coco & Minou. Op verzoek van Coco & Minou moet deze link worden verwijderd.

ARTIKEL 17: VOLLEDIGE VOORWAARDEN

Een wijziging in de wetgeving, regelgeving of een rechterlijke beslissing waardoor een of meer clausules van deze Algemene Verkoopvoorwaarden nietig worden verklaard, heeft geen invloed op de geldigheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Een dergelijke wijziging of bevinding zou de Klant in geen geval kunnen toelaten om deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet na te leven.

ARTIKEL 18: DUUR EN INSCHRIJVING

Deze voorwaarden zijn van toepassing tijdens de duur van de online diensten die worden aangeboden door Coco & Minou. Deze laatste behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In geval van wijzigingen zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling die door een Klant op de Site www.cocoandminou.com wordt geplaatst, deze die door de Klant zijn aanvaard op de dag van het plaatsen van zijn bestelling.

ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Franse recht.

De totstandkoming, interpretatie en gevolgen van elk verkoopcontract dat op de site wordt gesloten, worden beheerst door de Franse wetgeving.  

Elke klacht met betrekking tot een verkoop op de Site moet schriftelijk worden geformuleerd en gericht aan het bedrijf www.cocoandminou.com - Rue Juliette Nevouet 4, 60000 Goincourt. De klacht moet de verzoeken van de klant en de specifieke feiten bevatten om elk van de verzoeken te rechtvaardigen. Het moet ook bewijs bevatten van de feiten die ter ondersteuning van de claims worden gepresenteerd.

In geval van een gerechtelijke schikking van het geschil, zal de bevoegde rechtbank worden aangewezen in overeenstemming met de bevoegdheidsregels van het Franse recht.

Contacteer Coco & Minou:

Per email : coco.and.minou@gmail.com

Per telefoon, sms of Whatsapp : 00 33 6 6886 2234

Per post :

Coco & Minou
4 Rue Juliette Nevouet
60.000 Goincourt
Frankrijk

Toegevoegd aan winkelwagen!
⭐️ Gratis levering vanaf 100 € ️  Gratis levering in relaispunt vanaf 45€
Bekijk hier onze tarieven
🎄 Tot het einde van het jaar kunnen onze levertijden verlengd worden: Meer info hier Gratis verzending vanaf $ x ⭐️Gratis levering vanaf 100€ ⭐️ You Have Achieved Free Shipping Gratis thuisbezorgd vanaf XX Je krijgt gratis thuisbezorgd!